logo

Aort Kapak Değişimi

Aort kapak değiştirme veya tamiri, kalp kası işlevini restore etmeyi amaçlayan karmaşık bir kalp ameliyatıdır. Kalp kapaklarının türleri, tedavi seçenekleri ve cerrahi düşünceler hakkında bilgi edinin

Aort Kapak Değişimi 2024 | Turk EasyAort Kapak Değişimi 2024 | Turk EasyAort Kapak Değişimi 2024 | Turk Easy

Aort Kapak Değiştirme

Aort kapak tamiri veya değiştirilmesi, derin kalp cerrahileri içinde sınıflandırılan işlemler arasındadır, kalp kasının mekanizmasını hızlı bir şekilde yeniden kurmak için. Kalp kasının kasılmasıyla kan pulmoner ve aort kapakları aracılığıyla itilir. Deoksijenlenmiş kan, akciğerlere karbon dioksit giderimi ve kanın arıtılması için pulmoner kapaktan sağ ventriküle doğru geçer. Arıtılmış kan sol atriuma, ardından mitral kapaktan sol ventriküle, ardından aortaya ve oradan vücut dokularına taşınır. Aort kapak, sol ventrikülden aortaya kan akışını kontrol eder. Normal durumda, bu kapak kan geçişinden sonra yeni bir kalp atışı için hazırlık olarak kapanmalıdır ve döngü tekrarlanır.

Kalp kapaklarının tipleri nelerdir?

Kalp kapakları, atriyumlardan ventriküllere veya ventriküllerden ana kalp arterlerine tek yönlü kan akışına izin verir. Bu arterler, dallarla akciğerlere giden pulmoner arteri ve oksijenli kanla vücut organlarına dallarla giden aortayı içerir. Dört kalp kapağı şunlardır:

Değer belirtilmelidir ki, pulmoner ve aort kapakları, hilal veya kemer şeklindeki yapıları nedeniyle yarı ay kapakları olarak adlandırılır.

En iyi seçenek nedir? Tıbbi tedavi mi? Onarım mı? Yoksa Aort Kapak Değişimi mi?

Genel olarak, tıbbi tedavi seçeneği doktorların ilk tercihidir, çünkü bu, enfeksiyon riskini azaltır ve ileriye dönük yan etkilere sahip olabilecek kan sulandırıcılar veya antikoagülanların kullanımını önler. Aort kapak onarımı veya değişimi daha sonraki aşamalarda gelir.

Tedavi, onarım veya değiştirme arasındaki seçim, aort kapağındaki kusurun doğasına bağlıdır. Bazı durumlar, cerrahi müdahale gerektirir ve gecikmeksizin yapılmalıdır, çünkü bu, hastanın yaşamına risk oluşturabilir. Ayrıca, cerrahi müdahale için optik bir seçim yapılırken hastanın yaşı ve genel sağlığı dikkate alınmalıdır. Örneğin, bazı hastaların böbrek veya akciğer problemleri olabilir, bu durumlarda cerrahi riskli olabilir.

Bazı hastalar birden fazla kalp kusuruna sahip olabilir ve cerrahi müdahalenin tüm kusurları ortadan kaldırmak için en iyi seçenek olduğu düşünülebilir, bunlar arasında aort kapak onarımı veya değiştirilmesi bulunabilir. Örneğin, kalbin yolunu yeniden yönlendirmeye ihtiyaç duyan durumlarda, bu, aort kapağındaki kusurlar veya anormalliklerle birlikte gerçekleşebilir ve bu cerrahi sırasında ele alınabilir.

Aort kapak onarımına yönelik cerrahi müdahale gerektiren durumlar vardır ve genellikle bu tür operasyonlar değiştirme ameliyatlarından daha zorlu olup, doktorlardan büyük bir uzmanlık gerektirir.

Aort kapağı değiştirme ameliyatı nedir?
Aort kapağı değiştirme ameliyatı, hastalıklı veya hasarlı bir aort kapağını yeni bir yapay kapakla değiştirmek için yapılan bir işlemdir.
Aort kapağı değiştirme ameliyatından iyileşme süresi ne kadar sürer?
İyileşme süresi değişebilir, ancak çoğu hasta birkaç gün ila bir hafta boyunca hastanede kalır ve tamamen iyileşmek için birkaç hafta ila birkaç ay gerekebilir.
Aort kapağı değiştirme ameliyatı ile ilişkilendirilen riskler nelerdir?
Enfeksiyon, kanama, kan pıhtıları, kapak bozukluğu ve anesteziye karşı olumsuz reaksiyonlar gibi riskler bulunmaktadır.

Daha Fazla Oku
Venöz Kateterizasyon
Periferik Arter Kateterizasyonu
Büyük Damarların Transpozisyonu
Fallot Tetralojisi
Bentall Prosedürü
Kalp Kapakları Değiştirme
Mitral Kapak Değiştirme
Kalp Kapak Cerrahisi
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi
support