logo

Nörolojik Rehabilitasyon

Sinir rehabilitasyonu, beyin hücresi yenilenmesi keşifleriyle ilerliyor, eskiden zor tedavi edilen nörolojik hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Önemini ve motive edici faktörleri öğrenin

Nörolojik Rehabilitasyon 2024 | Turk EasyNörolojik Rehabilitasyon 2024 | Turk EasyNörolojik Rehabilitasyon 2024 | Turk Easy

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon, son iki on yılda araştırmacılar ve uzman doktorlar tarafından sürekli olarak evrim geçirmekte olup, beyinin hücrelerini yeniden üretebilme yeteneği ile ilgili birçok keşif, önceden tedavi edilmesi zor olan birçok nörolojik hastalığın tedavi edilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.

Kronik ve akut nörolojik sorunlar, açıkça kişiselleştirilmemiş ve düzensiz tedavi yöntemleri ile sınırlıydı, çünkü beyin yaralanması, multipl skleroz ve omurilik yaralanmaları gibi birçok yaralanma çok sınırlı ve nadirdi. Klinik bilimler, beyin veya omuriliğin diğer merkezi sinir sistemine bağlı vücut parçalarının işlevi arasındaki ilişkiyi anlamak için çeşitli uzmanlıkları ile bir araya gelmiştir.

Doğal olarak, kısmi veya tam rehabilitasyon oranı çok düşüktü ve tedavi yöntemleri büyük ölçüde, hafif felç ve inme durumlarında bile periferik sinir sistemi çöküşü ile ilişkilendirilmişti, çünkü omurilik ve beyin arasındaki koordinasyonun başarısızlığından kaynaklanmaktadır.

Nörolojik Rehabilitasyon Nedir - ve Onu Yapma Nedenleri Nelerdir?

Nörolojik rehabilitasyon, bir tür sonraki tedavi veya genel rehabilitasyon olarak kabul edilir, çünkü tıbbi rehabilitasyon, hastalık sonuçlarıyla başa çıkmayı amaçlayan kapsamlı ve koordine bir tedavi olup, özellikle merkezi ve periferik sinir sistemlerinde hastalık ve bozukluklarla mücadele etmeyle ilgilidir.

Nörolojik rehabilitasyon teknikleri, nörolojik hastalığı olan hastalara bilişsel ve motor yeteneklerini, iletişimi ve vücut bakımını korumalarında yardımcı olur, çünkü bu yetenekler hastanın kendi kendine katılımını ve yaşam kalitesini sürdürmede çok önemlidir.

Nörolojik rehabilitasyon nedir?
Nörolojik rehabilitasyon, nörolojik koşullara sahip bireylerin işlevini ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan özelleşmiş bir tıbbi süreçtir. Nörolojik yaralanma veya hastalıktan kaynaklanan bozuklukları ele almak için tasarlanmış terapiler ve müdahaleleri içerir.
Kimler nörolojik rehabilitasyondan faydalanabilir?
İnme, travmatik beyin yaralanması, multipl skleroz, Parkinson hastalığı veya omurilik yaralanması gibi nörolojik bir duruma sahip herkes nörolojik rehabilitasyondan faydalanabilir. Ayrıca serebral palsi veya periferik nöropati gibi durumlara sahip bireylere de yardımcı olabilir.
Nörolojik rehabilitasyonda hangi tür terapiler yer alır?
Nörolojik rehabilitasyon, fizik tedavi, iş terapisi, konuşma terapisi, bilişsel terapi ve rekreasyon terapisi gibi terapileri içerebilir. Kullanılan belirli terapiler, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlıdır.

Daha Fazla Oku
Hidroterapi
Elektroterapi
Kemik Rehabilitasyonu
support