logo

Çocuk Nöroşirürji

Çocuklarda beyin ve nörolojik cerrahideki ilerlemeleri, beyin tümörlerinin belirtilerini ve çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıklarının tanı yöntemlerini öğrenin

Çocuk Nöroşirürji 2024 | Turk EasyÇocuk Nöroşirürji 2024 | Turk EasyÇocuk Nöroşirürji 2024 | Turk Easy

Çocuklarda Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuklarda beyin ve sinir cerrahisi alanında dikkat çekici bir ilerleme kaydedilmiş olup, birçok olumsuzluğun üstesinden gelinmesini sağlamıştır. Teknolojik ilerlemeler bu alandaki önemli bir rol oynamıştır ve bunlara ek olarak, bu tür cerrahi işlemleri gerçekleştirenlerde olması gereken insani uzmanlık da vazgeçilmezdir. Önceden, çoğu tümör vakasının tanısı sadece yayıldıktan veya boyutları arttıktan sonra mümkün oluyordu. Ancak, mevcut olanaklarla, özellikle keşif cerrahisi olmaksızın erişilebilen derin yerleşimli tümörler için kesin tanı ve görüntüleme, cerrahi başarı oranlarını önemli ölçüde artırmıştır.

Çocuklarda Beyin ve Sinir Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda beyin ve sinir tümörlerinin yaygın belirtileri şunlardır:

Çocuklarda Beyin ve Sinir Hastalıkları Nasıl Teşhis Edilir?

Çocuklarda beyin ve sinir hastalıklarının teşhisi, durumun doğasına bağlıdır, bir tümör, periferik sinir yaralanması, omurilik yaralanması, damar sorunları, vb. Tanı yöntemleri şunları içerir:

Çocuklarda beyin tümörlerinin yaygın belirtileri nelerdir?
Çocuklarda beyin tümörlerinin yaygın belirtileri arasında sürekli baş ağrısı, bulantı, kusma, bacaklarda, kollarda veya her ikisinde felç, işitme ve koku kaybı, görme bozuklukları, nefes almakta zorluk, düzensiz kalp atışı, cilt hissiyat kaybı ve ifade etme veya anlama zorluğu bulunur.
Çocuklarda beyin ve sinir hastalıkları nasıl teşhis edilir?
Çocuklarda beyin ve sinir hastalıklarının teşhisi, durumun doğasına bağlıdır, yani bir tümör, periferik sinir yaralanması, omurilik yaralanması, damar problemleri vb. olup olmadığına. Teşhis yöntemleri arasında klinik muayene, sinir fonksiyon testleri, kan testleri, BT taramaları, ultrason, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve doku biyopsisi bulunur.

Daha Fazla Oku
Beyin Kanseri Cerrahisi
Omurga Tümör Cerrahisi
Vasküler Genişleme
Beyin Kanaması Cerrahisi
Akustik Nöroma Cerrahisi
Hipofiz Tümörü
Lomber Disk Hernisi Cerrahisi
support