logo

سرطان حلقه

درباره سرطان حلقه، علائم آن، گزینه‌های درمانی و روش‌های پیشگیری اطلاعات کسب کنید. با آخرین پیشرفت‌ها در تحقیقات سرطان حلقه آشنا شوید.

سرطان حلقه 2024 | Turk Easyسرطان حلقه 2024 | Turk Easyسرطان حلقه 2024 | Turk Easy

سرطان حنجره

جراحی سرطان حنجره به ترمیم یا حذف کامل حنجره و همچنین برداشتن بافت‌های دیگر که ممکن است در مکان‌های مختلف به عنوان عوارض ثانویه انتشار تومور در مراحل پیشرفته متاثر شوند، متمرکز است. وظیفه بیولوژیک حنجره شامل تولید صدا، کمک به فرآیند بلع و تنفس است. حنجره در بالای تراشه هوایی قرار دارد و از دو قسمت عضلانی تشکیل شده است که به عنوان رباط‌های صوتی (جعبه صدا) شناخته می‌شوند. این رباط‌های صوتی در حین صحبت لرزش می‌کنند و صداها تولید می‌کنند و عضلات هنگام مصرف غذا بسته می‌شوند تا جلوگیری از ورود آن به تراشه هوایی و ریه‌ها شود.

روش‌های درمان سرطان حنجره

گزینه‌های درمان سرطان حنجره بسته به تشخیص، نوع سلول‌های سرطانی، میزان خطری که بیمار متعرض به آن است، سلامتی عمومی او و ... متغیر است و مهم‌ترین روش‌های درمان عبارتند از:

علایم شایع سرطان حلق چیستند؟
علایم شایع سرطان حلق شامل خس و خاشاک صوت پایدار، مشکل در بلع، یک توده یا زخم در حلق، سرفه پایدار، درد گوش و کاهش وزن بی‌توجهانه می‌باشد.

ادامه مطلب
جراحی پیوند گوش میانی
عملیات غدهای ترشحی
عملیات ریه صوتی
جراحی ریش
استئصال لوزها و آدنوئیدها
التهاب سینوس
support